Menu

Greenwood Baptist Church

header photo

                                                 Interim Pastor - Bro Robert Haynes

May - Get Plugged In ----Ezra

May 5, 2074

May 19, 2024

May 26, 2024

 

April Series - Life's Lessons From Kings

April 7, 2024

April14, 2024

April 21, 2024

April 28, 2024

 

 

 

 

 

The Road to Calvary

 

 

March 3, 2024

 

March 10, 2024

March 17, 2024

 

March 24, 2024

March 31, 2024